Web Studio
Offerstyle
«Քեզ համար» Նվերների առցանց վաճառք
  • Կայքի տեսակը՝ Լենդինգ Էջ
  • Կայքի հասցեն՝ qezhamar.am
  • Ստեղծման տարեթիվը` 2019

«Քեզ համար» -ի համար ստեղծել ենք Landing-էջ ապրանքացանկով։ Կայքում հնարավոր է կատարել նախընտրած ապրանքի առցանց պատվեր ։

«Քեզ համար» Նվերների առցանց վաճառք